8. STRATEŠKA KONFERENCA VREDNOST INOVACIJ

Izzivi zdravja in razvoja v 21. stoletju -

čas za ambicije


19. november 2019

od 12. ure dalje


ZZZS, Jakopičeva dvorana

Miklošičeva 24, Ljubljana

IZZIVI ZDRAVJA IN RAZVOJA V 21. STOLETJU

Izhodišče za program srečanja so ključni izzivi zdravja in razvoja v prihodnjih letih.

Demografski podatki kažejo, da je pričakovana podvojitev deleža starejše populacije in s tem povezano povečanje pogostosti kroničnih bolezni eden glavnih izzivov zdravstva 21. stoletja. Tovrstne bolezni sodijo med vodilne vzroke smrti in prezgodnje umrljivost, ki povzročajo do 80 odstotkov vseh smrti. Zaradi dolgotrajnega poteka in pogosto hude prizadetosti povzročajo tudi veliko družbeno breme, s tem pa je povezan porast tako posrednih kot neposrednih stroškov.

Da bi postali družba, ki se zna spoprijeti s spremembami in izzivi, ki so na obzorju, želimo soustvarjati pogoje in sodelovati pri vzpostavitvi sistemskih načinov razvoja, z namenom izboljšanja obravnave bolnikov ter spremljanja izidov zdravljenja. S promocijo zdravega načina življenja ter življenjem v zdravem okolju lahko sicer občutno zmanjšamo tveganje za nastanek in upočasnimo napredovanje mnogih kroničnih nenalezljivih bolezni. Lahko naredimo še več? Kakšna je vloga različnih deležnikov v zdravstvu: vloga JAZMP kot članice EUnetHTA, vloga in pogled plačnika na HTA (vrednotenje zdravstvenih tehnologij) pri dostopnosti inovativnih terapij, vloga znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb kot prinašalcev teh inovacij? In nenazadnje, kakšna je vloga mnogih novih dostopnih digitalnih orodij pri sodobni obravnavi bolnika?

#BREZPREDAHA


PROGRAM

TOREK, 19. NOVEMBER 2019
10.30–11.30

Novinarska konferenca

UVODNI NAGOVORI
12.05–12.20

Nataša Jenčič, predsednica uprave Foruma

Dr. Dragan Kesič, UP, Fakulteta za management

Štefka Zlobec, predsednica Združenja Spominčica


PLANARNI DEL KONFERENCE
12.20–12.40

Kronične bolezni kot eden osrednjih izzivov zdravja in razvoja 21. stoletja

Mojca Gobec, dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje

12.40–13.00

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij

Izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča

13.00–13.25

Value Based Healthcare

Dr. Francisco Nuno Rocha Goncalves, direktor za upravljanje zdravstvenih tehnologij v Luz Saúde na Portugalskem

13.30–13.50

Vloga JAZMP v razvojno naravnanem zdravstvenem sistemu

Dr. Andrej Janžič, vodja sektorja za farmakoekonomiko, spremljanje zdravil v prometu in HTA, JAZMP

13.50–14.20

Odmor

14.20–14.40

Razvojno naravnani zdravstveni sistem

Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

14.40–15.40

Okrogla miza

Konferenca se bo pričela ob 12. uri. Točen program bo znan kmalu.


SVOJE PRISPEVKE BODO PREDSTAVILI:

Mojca Gobec, dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje

Izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Francisco Nuno Rocha-Gonçalves, direktor za upravljanje zdravstvenih tehnologij v LUZ SAÚDE, Portugalska

Dr. Andrej Janžič, JAZMP

Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS


NAGOVORILI VAS BODO TUDI:

Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica

Dr. Dragan Kesič, UP, Fakulteta za management

Nataša Jenčič, predsednica uprave Foruma


Moderatorka konference: Slavka Brajović Hajdenkumer


Konferenco bomo sklenili z okroglo mizo.

 
Mojca Gobec

generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje

Mojca Gobec je generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje.

Več ...

Mojca Gobec je generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje. Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani, podiplomski študij pa je nadaljevala na Raziskovalnem centru za promocijo zdravja v Bergnu na Norveškem. Je strokovnjak za javno zdravje, še posebej na področjih strateškega načrtovanja in oblikovanja politik javnega zdravja, ter evalvacije na področju preventivne medicine, promocije zdravja in neenakosti v zdravju.
Je članica upravnega odbora Evropskega centra za nadzor bolezni.

 
izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Petra Došenović Bonča je izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeni raziskovalni področji sta ekonomika javnega sektorja in ekonomika zdravstva. Na slednje posega tudi njena doktorska disertacija iz leta 2011 z naslovom Inovacije kot dejavnik učinkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji.

Več ...

Dr. Petra Došenović Bonča je izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeni raziskovalni področji sta ekonomika javnega sektorja in ekonomika zdravstva. Na slednje posega tudi njena doktorska disertacija iz leta 2011 z naslovom Inovacije kot dejavnik učinkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji. Petra Došenović Bonča je članica Sosveta za zdravje Statističnega urada Republike Slovenije. Objavila je članke, v katerih analizira in proučuje različne vidike slovenskega zdravstvenega sistema in reforme ter politike v tem sektorju. Sodeluje v svetovalnih projektih na področju zdravstva v Sloveniji. Na Ekonomski fakulteti je aktivno sodelovala pri razvoju magistrskega študija Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu. Od leta 2017 je tudi vodja tega programa, predava pa pri predmetih Osnove ekonomike zdravstvenega varstva, Ekonomske analize v zdravstvu, Zdravstveno zavarovanje ter Zdravstvo in zdravstveni sistemi. Modul Ekonomika zdravstva pa izvaja tudi v okviru Programa usposabljanja za zdravnike – vodje.

 
Francisco Nuno Rocha-Gonçalves

direktor za upravljanje zdravstvenih tehnologij v LUZ SAÚDE, Portugalska

Francisco Nuno Rocha-Gonçalves je ekonomist in menedžer, specializiran za upravljanje in ekonomiko zdravstva.

Več ...

Od začetka leta 2019 opravlja funkcijo direktorja za upravljanje zdravstvenih tehnologij v Luz Saúde na Portugalskem, na akademskem področju pa kot vabljeni profesor predava na univerzi v Portu.
dr. Rocha-Gonçalves je dolgoletni svetovalec in trener za področje upravljanja zdravstva in farmakoekonomike. Preteklih sedem let je opravljal funkcijo izvršnega člana upravnega odbora portugalskega onkološkega inštituta (IPO-Porto). O njegovi visoki strokovnosti pričajo tudi 20 letne izkušnje v vlogi raziskovalca in profesorja na več drugih portugalskih univerzah. Doktoriral je iz menedžmenta na univerzi v Lizboni, diplomiral iz ekonomije na Univerzi v Portu in zaključil specializacijo na področju upravljanja zdravstva in farmakoekonomike.
Redno objavlja prispevke o upravljanju zdravstva in principih ocenjevanja zdravstvenih tehnologiji (HTA) v revijah z recenziranimi članki ter predava na mednarodnih konferencah. Na omenjenih področjih je aktiven kot govornik, trener in svetovalec.

 
Dr. Andrej Janžič

vodja sektorja za Farmakoekonomiko, spremljanje zdravil v prometu in HTA na JAZMP

Dr. Andrej Janžič ima 10 let izkušenj na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA). Je tudi član Komisije za razvrščanje zdravil, ki deluje pri ZZZS.

Več ...

Dr. Andrej Janžič je vodja sektorja za Farmakoekonomiko, spremljanje zdravil v prometu in HTA na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). S področjem vrednotenja zdravstvenih tehnologij (HTA) se je začel ukvarjati v akademskem okolju pred približno desetimi leti. Najprej je raziskoval na ožjem področju zdravstvene ekonomike, nato pa pravzaprav na vseh področjih HTA in tudi širše, na s HTA povezanih področjih, kot je farmakoepidemilogija in pridobivanje dokazov iz realnega okolja (RWE), pozicioniranje in sistemska urejenost področja zdravil v okviru zdravstvenega varstva, s poudarkom na njihovem financiranju. Akademske pristope in ideje sedaj skuša implementirati v praksi, kjer je na JAZMP zadolžen za področje določanja cen zdravil in HTA. Dr. Janžič je član Komisije za razvrščanje zdravil, ki deluje pri ZZZS, vključen pa je tudi v procese in iniciative Evropske unije kot je Farmacevtski odbor, HTA network, PPRI mreža, EURIPID idr. Zelo aktivno sodeluje pri strukturiranju sistemske urejenosti področja HTA tako v Sloveniji kot tudi na EU ravni.

 
Marjan Sušelj

generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Od leta 2017 je generalni direktor ZZZS. Delovno kariero je začel na področju informatike. Vodil je razvojni oddelek informacijskega centra ZZZS in kasneje uspešen nacionalni projekt uvajanja in razvoja kartice zdravstvenega zavarovanja.

Več ...

Marjan Sušelj je od leta 2017 generalni direktor ZZZS. Delovno kariero je začel na področju informatike. Vodil je razvojni oddelek informacijskega centra ZZZS in kasneje uspešen nacionalni projekt uvajanja in razvoja kartice zdravstvenega zavarovanja. Za tem je bil direktor Območne enote Ljubljana pri ZZZS.

Ves čas sodeluje tudi v širšem prostoru, npr. na področju socialnih
zavarovanj pri Evropski komisiji, v upravnem odboru evropskega združenja EHTEL (European Health Telematics Association), v slovenskem in evropskem društvu za medicinsko informatiko ter v zadnjem času tudi v evropskem združenju socialnih zavarovalnic ESIP.

PRIJAVA/REGISTRATION
0 €

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Prijava je obvezna za udeležbo na srečanju.


Utrinki s 7. strateške konference VREDNOST INOVACIJ 2018

LOKACIJA


ZZZS,
Miklošičeva ulica 24
1000 Ljubljana

___________________________________
T: 01/307-72-00
E: oelj@zzzs.si
W: http://www.zzzs.si

ORGANIZATORKONGRESNA PISARNA