shutterstock_1463056853_edited.jpg

Izidi zdravljenj
v osrčju sistema

23. november 2022

11. strateška konferenca
Vrednost inovacij

VEČ O KONFERENCI

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb že 11. leto zapored organizira strateško konferenco Vrednost inovacij, kjer iščemo odgovore na aktualna vprašanja in ponudimo uvid v novosti na področju farmacije in zdravstva.

Tokrat bomo na konferenci obravnavali na vrednosti temelječo zdravstveno obravnavo (NaVTeZ oz. value-based healthcare). S tujimi in domačimi strokovnjaki bomo razpravljali o tem, kako je mogoče zapolniti vrzel med potrebo po visoko kakovostni obravnavi na eni strani ter razpoložljivimi viri na drugi. Potencialne odgovore bomo iskali znotraj koncepta na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave, ki v središče postavlja pacienta in njegovo zdravje ter želi zdravljenje organizirati tako, da z njim dosežemo najboljše rezultate zdravljenja za pacienta. Doseganje visoke vrednosti za paciente bi moral postati krovni cilj vseh zdravstvenih inovacij in izvajanja oskrbe.

PROGRAM

Program konference bo objavljen v kratkem.

 
GOVORCI

Govorci konference bodo objavljeni v kratkem.

 
 
O NAS

Mednarodni forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ (FarmaForum), je predstavnik inovativne farmacevtske industrije v Sloveniji. Povezujemo 21 farmacevtskih podjetij, ki imajo skupno poslanstvo: #BrezPredaha razvijati inovativna zdravila, cepiva in terapije, ki so poglavitne za obvladovanje bolezni in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov po vsem svetu.

FarmaForum deluje kot nevladno, neprofitno, nepolitično, neodvisno gospodarsko interesno združenje, ki si v slovenski družbi prizadeva delovati kot zaupanja vreden partner na področju zdravil, zdravja in zdravstva. Aktivno stremimo k večji informiranosti in ozaveščenosti tako odločevalcev kot bolnikov in splošne javnosti o kompleksnih, a za posameznika in družbo izredno pomembnih temah.

POSLANSTVO IN VIZIJA

Forum aktivno prispeva k vzdržnemu, kakovostnemu zdravstvenemu sistemu, v katerem je bolniku zagotovljen pravočasen dostop do inovativnih terapevtskih rešitev. Kot predstavnik inovativne farmacevtske industrije je priznan, zanesljiv partner družbe v prizadevanjih za najboljše rešitve v zdravstvu.