8. STRATEŠKA KONFERENCA VREDNOST INOVACIJ

Izzivi zdravja in razvoja v 21. stoletju -

čas za ambicije


19. november 2019

od 12. ure dalje


ZZZS, Jakopičeva dvorana

Miklošičeva 24, Ljubljana

IZZIVI ZDRAVJA IN RAZVOJA V 21. STOLETJU

Izhodišče za program srečanja so ključni izzivi zdravja in razvoja v prihodnjih letih.

Demografski podatki kažejo, da je pričakovana podvojitev deleža starejše populacije in s tem povezano povečanje pogostosti kroničnih bolezni eden glavnih izzivov zdravstva 21. stoletja. Tovrstne bolezni sodijo med vodilne vzroke smrti in prezgodnje umrljivost, ki povzročajo do 80 odstotkov vseh smrti. Zaradi dolgotrajnega poteka in pogosto hude prizadetosti povzročajo tudi veliko družbeno breme, s tem pa je povezan porast tako posrednih kot neposrednih stroškov.

Da bi postali družba, ki se zna spoprijeti s spremembami in izzivi, ki so na obzorju, želimo soustvarjati pogoje in sodelovati pri vzpostavitvi sistemskih načinov razvoja, z namenom izboljšanja obravnave bolnikov ter spremljanja izidov zdravljenja. S promocijo zdravega načina življenja ter življenjem v zdravem okolju lahko sicer občutno zmanjšamo tveganje za nastanek in upočasnimo napredovanje mnogih kroničnih nenalezljivih bolezni. Lahko naredimo še več? Kakšna je vloga različnih deležnikov v zdravstvu: vloga JAZMP kot članice EUnetHTA, vloga in pogled plačnika na HTA (vrednotenje zdravstvenih tehnologij) pri dostopnosti inovativnih terapij, vloga znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb kot prinašalcev teh inovacij? In nenazadnje, kakšna je vloga mnogih novih dostopnih digitalnih orodij pri sodobni obravnavi bolnika?

#BREZPREDAHA


PROGRAM

TOREK, 19. NOVEMBER 2019

SVOJE PRISPEVKE BODO PREDSTAVILI

Marjan Sušelj, generalni direktor ZZZS

Francisco Nuno Rocha-Gonçalves, direktor za upravljanje zdravstvenih tehnologij v LUZ SAÚDE, Portugalska

Mojca Gobec, dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje

Izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Momir Radulović, direktor Javne agencije za Zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in član izvršnega odbora Evropske agencije za zdravila (EMA)


Konferenco bomo sklenili z okroglo mizo.

 
Marjan Sušelj

generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Od leta 2017 je generalni direktor ZZZS. Delovno kariero je začel na področju informatike. Vodil je razvojni oddelek informacijskega centra ZZZS in kasneje uspešen nacionalni projekt uvajanja in razvoja kartice zdravstvenega zavarovanja.

Več ...

Marjan Sušelj je od leta 2017 generalni direktor ZZZS. Delovno kariero je začel na področju informatike. Vodil je razvojni oddelek informacijskega centra ZZZS in kasneje uspešen nacionalni projekt uvajanja in razvoja kartice zdravstvenega zavarovanja. Za tem je bil direktor Območne enote Ljubljana pri ZZZS.

Ves čas sodeluje tudi v širšem prostoru, npr. na področju socialnih
zavarovanj pri Evropski komisiji, v upravnem odboru evropskega združenja EHTEL (European Health Telematics Association), v slovenskem in evropskem društvu za medicinsko informatiko ter v zadnjem času tudi v evropskem združenju socialnih zavarovalnic ESIP.

 
Francisco Nuno Rocha-Gonçalves

direktor za upravljanje zdravstvenih tehnologij v LUZ SAÚDE, Portugalska

Francisco Nuno Rocha-Gonçalves je ekonomist in menedžer, specializiran za upravljanje in ekonomiko zdravstva.

Več ...

Od začetka leta 2019 opravlja funkcijo direktorja za upravljanje zdravstvenih tehnologij v Luz Saúde na Portugalskem, na akademskem področju pa kot vabljeni profesor predava na univerzi v Portu.
dr. Rocha-Gonçalves je dolgoletni svetovalec in trener za področje upravljanja zdravstva in farmakoekonomike. Preteklih sedem let je opravljal funkcijo izvršnega člana upravnega odbora portugalskega onkološkega inštituta (IPO-Porto). O njegovi visoki strokovnosti pričajo tudi 20 letne izkušnje v vlogi raziskovalca in profesorja na več drugih portugalskih univerzah. Doktoriral je iz menedžmenta na univerzi v Lizboni, diplomiral iz ekonomije na Univerzi v Portu in zaključil specializacijo na področju upravljanja zdravstva in farmakoekonomike.
Redno objavlja prispevke o upravljanju zdravstva in principih ocenjevanja zdravstvenih tehnologiji (HTA) v revijah z recenziranimi članki ter predava na mednarodnih konferencah. Na omenjenih področjih je aktiven kot govornik, trener in svetovalec.

 
Mojca Gobec

generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje

Mojca Gobec je generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje.

Več ...

Mojca Gobec je generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje. Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani, podiplomski študij pa je nadaljevala na Raziskovalnem centru za promocijo zdravja v Bergnu na Norveškem. Je strokovnjak za javno zdravje, še posebej na področjih strateškega načrtovanja in oblikovanja politik javnega zdravja, ter evalvacije na področju preventivne medicine, promocije zdravja in neenakosti v zdravju.
Je članica upravnega odbora Evropskega centra za nadzor bolezni.

 
izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Petra Došenović Bonča je izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeni raziskovalni področji sta ekonomika javnega sektorja in ekonomika zdravstva. Na slednje posega tudi njena doktorska disertacija iz leta 2011 z naslovom Inovacije kot dejavnik učinkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji.

Več ...

Dr. Petra Došenović Bonča je izredna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeni raziskovalni področji sta ekonomika javnega sektorja in ekonomika zdravstva. Na slednje posega tudi njena doktorska disertacija iz leta 2011 z naslovom Inovacije kot dejavnik učinkovitosti in uspešnosti bolnišnic v Sloveniji. Petra Došenović Bonča je članica Sosveta za zdravje Statističnega urada Republike Slovenije. Objavila je članke, v katerih analizira in proučuje različne vidike slovenskega zdravstvenega sistema in reforme ter politike v tem sektorju. Sodeluje v svetovalnih projektih na področju zdravstva v Sloveniji. Na Ekonomski fakulteti je aktivno sodelovala pri razvoju magistrskega študija Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu. Od leta 2017 je tudi vodja tega programa, predava pa pri predmetih Osnove ekonomike zdravstvenega varstva, Ekonomske analize v zdravstvu, Zdravstveno zavarovanje ter Zdravstvo in zdravstveni sistemi. Modul Ekonomika zdravstva pa izvaja tudi v okviru Programa usposabljanja za zdravnike – vodje.

 
Momir Radulović

direktor Javne agencije za Zdravila in medicinske pripomočke

Momir Radulović je direktor Javne agencije za Zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in član izvršnega odbora Evropske agencije za zdravila (EMA) od decembra 2018.

Več ...

Momir Radulović je direktor Javne agencije za Zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in član izvršnega odbora Evropske agencije za zdravila (EMA) od decembra 2018. Delal je v 10 različnih državah in ima izkušnje iz področja klinične farmacije, lekarniške farmacije, farmacevtske industrije, na področju marketinga in dostopnosti zdravil, s fokusom na onkologiji.

Živel v 6 različnih in delal v 10 različnih državah in ima izkušnje iz področja klinične farmacije, lekarniške farmacije, farmacevtske industrije, na področju marketinga in dostopnosti zdravil, s fokusom na onkologiji.
Živimo v obdobju izjemno hitrih sprememb, ki zaznamujejo vsa področja našega delovanja. Bogata vpetost v mednarodno okolje ter znanjem iz raznolikih držav, delovanjem v mnogovrstnih zdravstvenih sistemih, trgih in segmentih v zdravstvu, mu tudi sedaj, v veliki meri pomagajo pri oblikovanju in implementaciji kompleksnih zdravstvenih politik na nivoju regulatornega organa in države Slovenije.

PRIJAVA/REGISTRATION
0 €

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Prijava je obvezna za udeležbo na srečanju.


Utrinki s 7. strateške konference VREDNOST INOVACIJ 2018

LOKACIJA


ZZZS,
Miklošičeva ulica 24
1000 Ljubljana

___________________________________
T: 01/307-72-00
E: oelj@zzzs.si
W: http://www.zzzs.si

ORGANIZATORKONGRESNA PISARNA