top of page
shutterstock_1463056853_edited.jpg

Izidi zdravljenj
v osrčju sistema

23. november 2022

11. strateška konferenca
Vrednost inovacij

VEČ O KONFERENCI

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb že 11. leto zapored organizira strateško konferenco Vrednost inovacij, kjer iščemo odgovore na aktualna vprašanja in ponudimo uvid v novosti na področju farmacije in zdravstva.

Tokrat smo na konferenci obravnavali na vrednosti temelječo zdravstveno obravnavo (NaVTeZ oziroma value-based healthcare). S tujimi in domačimi strokovnjaki smo razpravljali o tem, kako je mogoče zapolniti vrzel med potrebo po visoko kakovostni obravnavi na eni strani ter razpoložljivimi viri na drugi. Potencialne odgovore smo iskali znotraj koncepta na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave, ki v središče postavlja pacienta in njegovo zdravje ter želi zdravljenje organizirati tako, da z njim dosežemo najboljše rezultate zdravljenja za pacienta. Doseganje visoke vrednosti za paciente bi moral postati krovni cilj vseh zdravstvenih inovacij in izvajanja oskrbe.

Konferenco si lahko ogledate tukaj.

PROGRAM
11:00
Uvodni nagovor
 
mag. Jurij Stariha, predsednik uprave Mednarodnega foruma znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb

dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka na Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo
11:15
Na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava v praksi

Humanoidna robotka Frida že v bolnišničnem okolju
dr. Izidor Mlakar, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in infromatiko Univerze v Mariboru in UKC Maribor

Na vrednosti temelječe zdravstvo: doseganje rezultatov, pomembnih za bolnike, sistem in družbo 
Nicola Bedlington, Millwater Partners 

NaVTeZ v praksi - pristop bolnišnic Santeon

Pieter de Bey, generalni direktor nizozemske Santeon Hospital Group

Priložnosti in ovire na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave
Hans Winberg, PhLic, generalni sekretar v stockholmski Fundaciji za vodilno zdravstveno varstvo
 
13:05
Sprememba paradigme v zdravstvu: od prvih korakov do upravljanja življenjskega sloga

Okrogla miza: izidi zdravljenj v osrčju sistema - Slovenija 

Anka Bolka, direktorica področja za analitiko in razvoj na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec., Univerzitetna klinika Golnik

red. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel, znanstvena svetnica na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani

izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča, predstojnica Katedre za ekonomijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani


dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka na Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Moderator okrogle mize 
prim. mag. Dorijan Marušič, svetovalec ministra na Ministrstvu za zdravje
 
14:05
Zaključne misli
 
mag. Barbara Stegel, generalna sekretarka Mednarodnega foruma znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb
Program
GOVORCI
Govorci
GOVORCI

Govorci konference bodo objavljeni v kratkem.

O nas
O NAS

Mednarodni forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ (FarmaForum), je predstavnik inovativne farmacevtske industrije v Sloveniji. Povezujemo 21 farmacevtskih podjetij, ki imajo skupno poslanstvo: #BrezPredaha razvijati inovativna zdravila, cepiva in terapije, ki so poglavitne za obvladovanje bolezni in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov po vsem svetu.

FarmaForum deluje kot nevladno, neprofitno, nepolitično, neodvisno gospodarsko interesno združenje, ki si v slovenski družbi prizadeva delovati kot zaupanja vreden partner na področju zdravil, zdravja in zdravstva. Aktivno stremimo k večji informiranosti in ozaveščenosti tako odločevalcev kot bolnikov in splošne javnosti o kompleksnih, a za posameznika in družbo izredno pomembnih temah.

POSLANSTVO IN VIZIJA

Forum aktivno prispeva k vzdržnemu, kakovostnemu zdravstvenemu sistemu, v katerem je bolniku zagotovljen pravočasen dostop do inovativnih terapevtskih rešitev. Kot predstavnik inovativne farmacevtske industrije je priznan, zanesljiv partner družbe v prizadevanjih za najboljše rešitve v zdravstvu.

Poslanstvo
bottom of page