23. november 2022

Izidi zdravljenj v osrčju sistema

Ljubljana

OGLEJTE SI KONFERENCO

Konferenca

Na 11. strateški konferenci Vrednost inovacij smo obravnavali na vrednosti temelječo zdravstveno obravnavo (NaVTeZ oz. VBHC), ki v središče zdravstvene obravnave postavlja pacienta in njegovo zdravje ter želi zdravljenje organizirati tako, da z njim dosežemo najboljše rezultate zdravljenja za pacienta glede na vložena sredstva. NaVTeZ prinaša celovito spremembo načina obravnave pacienta – pacienti so bistveno bolj vključeni v lastno obravnavo, zdravstveni timi so motivirani za čim boljše izide zdravljenja, z njim pa se izboljšuje kakovost zdravstvenega sistema za vse deležnike.  


Program

11:00

UVODNI NAGOVOR

mag. Jurij Stariha, predsednik uprave Mednarodnega foruma znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb
dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka na Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

11:15

NA VREDNOSTI TEMELJEČA ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA V PRAKSI

Humanoidna robotka Frida že v bolnišničnem okolju

dr. Izidor Mlakar, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in UKC Maribor

Na vrednosti temelječe zdravstvo: doseganje rezultatov, pomembnih za bolnike, sistem in družbo

Nicola Bedlington, Millwater Partners

NaVTeZ v praksi - pristop bolnišnic Santeon

Pieter de Bey, generalni direktor nizozemske Santeon Hospital Group

Priložnosti in ovire na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave

Hans Winberg, PhLic, generalni sekretar v stockholmski Fundaciji za vodilno zdravstveno varstvo

13:05

SPREMEMBA PARADIGME V ZDRAVSTVU:
OD PRVIH KORAKOV DO UPRAVLJANJA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

Okrogla miza: izidi zdravljenj v osrčju sistema - Slovenija

Anka Bolka, direktorica področja za analitiko in razvoj na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec., Univerzitetna klinika Golnik

red. prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel, znanstvena svetnica na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani

izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča, predstojnica Katedre za ekonomijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka na Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Moderator okrogle mize

prim. mag. Dorijan Marušič, svetovalec ministra na Ministrstvu za zdravje

14:05

Zaključne misli

mag. Barbara Stegel, generalna sekretarka Mednarodnega foruma znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb

Govorci

Anka Bolka

Anka Bolka

Anka Bolka ima dolgoletne izkušnje na področju zdravstvenega zavarovanja.

Aleš Rozman

Aleš Rozman

Aleš Rozman je specialist z dolgoletnimi izkušnjami na področju pnevmologije. Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik deluje že dve desetletji. 

Izidor Mlakar

Izidor Mlakar

Izidor Mlakar je diplomiral in doktoriral na programu Elektrotehnika na Univerzi v Mariboru v Sloveniji.

Hans Winberg

Hans Winberg

Hans Winberg je doktor znanosti iz javnega managementa na School of Economics v Stockholmu. 

Gregory Katz

Gregory Katz

Profesor Gregory Katz vodi katedro za vrednost inovacij v zdravstvu na medicinski fakulteti Université Paris Cité. 

Dr. Petra Došenović Bonča

Dr. Petra Došenović Bonča

Dr. Petra Došenović Bonča je izredna profesorica in predstojnica Katedre za ekonomijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Dorijan Marušič

Dorijan Marušič

Prim. mag. Dorijan Marušič, dr. med., spec. int. med., dipl. ing. je bil strokovni direktor Splošne bolnišnice Izola, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, svetovalec generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in minister za zdravje Republike Slovenije.

Mag. Barbara Stegel

Mag. Barbara Stegel

Mag. Barbara Stegel ima dolgoletne izkušnje s področja vodenja, trženja in marketinga. 

dr. Aida Kamišalić Latifić

dr. Aida Kamišalić Latifić

državna sekretarka

Mag. Jurij Stariha

Mag. Jurij Stariha

Mag. Jurij Stariha se je slovenski izpostavi Novo Nordisk pridužil leta 2016 kot vodja MA&PA za slovensko regijo. Leta 2018 je kot vodja MAPA pod svoje okrilje prevzel še hrvaško regijo.

Valentina Prevolnik Rupel

Valentina Prevolnik Rupel

Valentina Prevolnik Rupel je zaposlena kot znanstvena svetnica na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, kjer se ukvarja s področjem zdravstva in dolgotrajne oskrbe.

Pieter de Bey

Pieter de Bey

Generalni direktor - Santeon Hospital Group, Nizozemska

Nicola Bedlington

Nicola Bedlington

Nicola Bedlington je od leta 2006 do 2019 bila prva generalna sekretarka Evropskega foruma bolnikov (ang. European Patient Forum, EPF). Pri EPF še vedno ostaja kot posebna svetovalka.